divendres, 16 de setembre de 2016

ALFABETITZACIÓ MULTIMODAL I COMPETÈNCIA DIGITAL

Avui en dia la multialfabetització desenvolupada a partir dels textos multimodals, s'ha convertit en un nou concepte present a les aules, que cada vegada gràcies a les TIC queda menys desapercebuda i conseqüentment se li està donant la importància que mereix. Tanmateix, el fet de combinar paraules i imatges utilitzant els diferents modes (textos, gestualitat, llenguatge, etc.), per integrar múltiples maneres de representar els coneixements i els diferents significats, ha portat una visió significativa d'aquesta evolució cada vegada més clara de l'educació. Per tant, com hem dit anteriorment, gràcies a les noves tecnologies podem aprendre d'una manera més dinàmica a l'aula, amb plataformes digitals que ens faciliten la manera d'introduir informació. No obstant això, hem de ser crítics de pensament i saber utilitzar de manera autonoma els mitjans de comunicació, per poder deixar de ser simples receptors passius i passar a ser emissors actius, així com dicta i ensenya l'alfabetització mediàtica.

Avui hem donat un nou pas per iniciar l'aprenentatge, ja que hem assolit part de la informació necessària per arribar a ser grans mestres del s. XXI. El camí que ens conduirà a progressar és llarg i dur, però treballant amb cooperativisme podrem aprendre mútuament i enriquir-nos professionalment i moralment. Així doncs, s'ha de prendre consciència de la gran importància que en un futur suposarà la nostra tasca. Tanmateix, com a futures educadores tindrem la clau per contribuir a millorar una mica el sistema educatiu, aportant el nostre petit granet de sorra, ajudarem a fomentar una educació pública i de qualitat per tots els nens i nenes, els quals mereixen disposar en tota la seva totalitat del dret a créixer i desenvolupar-se en les millors condicions possibles. Així doncs el nostre blog contribueix a fer que tots aquells i aquelles que estiguin interessats en el meravellós món de l'educació, puguin estar informats de la millor manera i amb total llibertat de conceptes molt importants que avui en dia gràcies a la tecnologia pot abastar l'àmbit de l'educació.

QUI SOM?

Salutacions,

El nostre grup està format per quatre estudiants d'educació infantil i primària de la Universitat Rovira i Virgili, i com a tals, sentim inquietuds per a descobrir el món de l'ensenyament i el ventall d'oportunitats que ens ofereix la societat d'avui en dia, valorant favorablement els avenços tecnològics del s. XXI. Per tant, considerem que l'aprenentatge i la vida comparteixen un vincle molt estret que comporta una relació de causa-conseqüència, ja que no podem viure sense aprendre ni aprendre sense viure.


D'aquesta assignatura, Habilitats Comunicatives, esperem assolir els coneixements més rellevants per a poder ser i ensenyar a ser. Ja que considerem que el medi i el mode en què t'expresses dins l'aula influenciarà en un futur en el creixement educatiu i serà un fonament bàsic en l'evolució de l'aprenentatge dels nens. Així doncs, aspirem a adquirir les competències bàsiques que ofereix l'assignatura.