dimarts, 8 de novembre de 2016

LA SEGURETAT A INTERNET

La tecnologia ha canviat el món on vivim, no només per les múltiples oportunitats que ofereix, sinó també perquè ha revolucionat el com, quan, que i de quina manera aprenem, és a dir, ens permet construir noves idees, explorar, investigar i crear nous projectes. Per tant, enfocat a l'escola suposa un gran avenç i millora per aplicar a les aules i d'aquesta manera fugir una mica de les classes reglades i rutinàries dividides únicament per assignatures. Així doncs, quan sortim d'aquests límits reglats descobrim l'ampli ventall d'oportunitats que ens ofereix aquest recurs i facilita la connexió entre els diferents usuaris a través de les xarxes socials, fomentant així el treballa cooperatiu entre alumnes de diferents edats i els projectes. Tot això, ens ofereix i garanteix un nou model d'estructura escolar que aportarà molts beneficis.

No obstant això, el més important de tot és la manera com utilitzem aquestes noves tecnologies, ja que un mal ús d'aquest recurs pot portar a aspectes molt negatius i en molts casos derivar a conseqüències nefastes que perjudiquen greument a les persones, així com en situacions de Ciberassetjament o Ciberbulling i el Grooming, els quals consisteixen en la conducta constant i reiterada d'amenaces, insults, xantatges i usurpacions de contrasenyes i identitat digital que realitza un usuari a través de qualsevol plataforma digital. Tanmateix, el Rooming és un conjunt d'estratègies que realitza un adult a través d'internet per guanyar-se la confiança d'un menor i així obtenir contingut sexual. Així doncs, considerem que és fonamental i rellevant fer constar la gran importància que té una bona seguretat a internet, la qual ens permetrà ser conscients de tots els perills que hi ha a la xarxa i la gran quantitat de gent que fa un mal ús d'aquestes noves tecnologies, exposant-nos d'aquesta manera al perill d'internet, i moltes vegades fer-nos víctimes d'aquestes males conductes sense tan sols ser-ne conscients, per tant, no s'ha d'oblidar mai que la tecnologia s'ha d'utilitzar de la manera més intel·ligent possible!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada