divendres, 21 d’octubre de 2016

UN NOU MÈTODE: "STORYTELLING"

L'storytelling és una tècnica que aprofita la calidesa dels relats i s'encarrega de transmetre'ls mitjançant imatges, grabacions, vídeos... tots aquests relats són convertits en històries les quals es poden captar amb més atenció i retenir-ho a dins de nosaltres de manera més permanent. Per exemple, un anunci que té una introducció, nus i desenllaç serà més proper a nosaltres i ens serà més fàcil de recordar. Per això, creiem que l'Storytelling és un mètode molt adequat per seguir introduïnt en l'àmbit de l'educació ja que fomenta la motivació per aprendre dels infants en les aules i, a més, facilita la comprensió de conceptes per part de l'alumnat. 

A continuació, us exposem la creació del nostre storyboard que posteriorment hem convertit en un autèntic Storytelling. En aquesta creació ens vam deixar endur per la imaginació i per la calidesa que desprenen els relats a l'hora de ser exposats. Sense deixar de banda la nostra inspiració, hem continuar el procés de creació fins a obtenir el nostre autèntic Storytelling. La imaginació i la inspiració ens van conduir a la creació d'aquesta oringinal historia a través d'una aplicació d'un vell programa de contes que feien per televisió i a la seva pàgina web disposen d'una aplicació per poder crear l'Storytelling. El vídeo de l'Storytelling també l'adjuntem a continuació. Pensem que pot ser una forma divertida, dinàmica i autonoma d'aprendre, aixi doncs donem soport a utilitzar l'storytelling.
IMPORTÀNCIA DE TENIR UNA IDENTITAT DIGITAL DE CARA AL MÓN LABORAL

Avui en dia, gairebé totes les persones tenen una certa representació a la xarxa que permet i facilita conèixer aspectes sobre la vida personal i laboral d'una persona. Així doncs, hem treballat la importància de la identitat digital i hem debatut sobre els aspectes negatius i positius de la petjada digital que deixem al llarg de la nostra vida. Centrant-nos en els aspectes negatius s'han comentat diferents experiències desagradables que poden succeir per estar registrat en alguna xarxa. Així com es pot veure clarament entrant a Take This Lollipop, un clar exemple d'una possible mala experiència que reflecteix perfectament les desagradables conseqüències d'aquest mal ús. Tanmateix, es fàcil saber de les altres persones gràcies a les dades publicades, ja que que indirectament persones del nostre voltant donen a conèixer aspectes personals de la nostra vida. Per tant, cal tenir consciència de tot el que implica sobre les persona, el fet de tenir certa activitat a les xarxes, així com les conseqüències positives o negatives que pot tenir la repercusió d'aquesta activitat sobre els usuaris. 

No obstant, la societat actual exigeix uns mínims d'identitat digital, els quals si estan ben organitzats i establerts afavoreixen de cara a l'àmbit professional, ja que per una empresa serà més fàcil trobar el perfil que està buscant en un treballador. Però cal afegir, així com hem dit abans, que s'ha de tenir en compte tots els aspectes negatius que deixa la petjada digital, ja que aquests poden influir negativament en segons quin tipus de feina. Per aquest motiu, creiem que és molt important ser conscients i tenir constància a l'hora de configurar i actualitzar el perfil professional, ja que algo tant "senzill" com això, pot portar a noves oportunitats per realitzar-te àmpliament com a persona i com a professional. Així doncs, per ajudar a configurar i a ampliar la nostra identitat digital a la xarxa hem desenvolupat una petita fitxa sobre el nostre perfil on apareixen alguns aspectes de la nostra vida personal i informació acadèmica. Això ho hem pogut realitzar gràcies a l'aplicació d'About Me, eina molt útil i pràctica que ens ha permés dur a terme la tasca. dilluns, 17 d’octubre de 2016

CREACIÓ D'ACTIVITATS AMB MÚSICA

Actualment les TIC juguen un paper fonamental en la nostra vida, per tant creiem que també s'han d'incloure en l'educació, fent que així els alumnes estiguin més motivats i les classes siguin més entretingudes. Hem descobert una gran varietat d'eines per a poder introduir les TIC a les aules, com per exemple els codis QR, la pissarra interactiva, APPs per a mòbil, les storytelling, ...

Com que creiem que la música i el ball són elements molt importants en l'evolució de l'infant, perquè beneficien el desenvolupament de les seves emocions i sentiments, hem buscat diversos casos en què els professors utilitzen les TIC per a realitzar les seves classes de música i de dansa (educació física). 
En primer lloc, ens ha sobtat molt un blog enfocat a la inserció de les tecnologies a les aules de música, en aquest blog hem trobat una publicació molt interessant en què el mestre explica que els nens han estudiat els instruments de percussió mitjançant una APP anomenada Ifunface. I en segon lloc, hem llegit un article en el qual s'explica que un professor fa servir el joc del just dance de la Wii perquè els alumnes, per grups, ballin utilitzant el que han après a classe, és a dir, tenir coordinació, ritme, equilibri... i ballar segons l'estil de cada dansa. Us deixem algunes APPs educatives que hem trobat interessants: My life in English, Dic-Dic, My Preschool Monsters i Math VS. Zombies.

divendres, 7 d’octubre de 2016

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

Durant aquesta sessió hem parlat sobre la pissarra digital interactiva i hem descobert les característiques d'aquest món tecnològic que ens aporten unes facilitats en impartir les classes, ja que els nens estan més agraïts i atents a l'hora de treballar d'aquesta manera tan dinàmica. El smart-Notebook ens permet establir metodologies diferents a l'aula, més dinàmiques i més entretingudes. Amb la pissarra digital interactiva podem ensenyar amb més facilitat el temari, i els alumnes poden aprendre d'una forma més dinàmica i pràctica. Ja que amb imatges la memòria visual permet millor la retenció del contingut i la informació perdura més temps en el cervell. Per afirmar aquesta teoria hem realitzat una pràctica grupal que consistia a crear una plantilla Smart-Notebook on podem ensenyar als alumnes d'una manera més divertida.


Així doncs, hem enfocat la classe cap als nens i nenes de primària, ensenyant-los temes com ara les parts del cos o els animals. En el primer cas els alumnes han de seleccionar un animal i arrossegar-lo en l'àmbit corresponent. Seria ideal per a l'assignatura de medi natural i social. La següent activitat, estaria enfocada en un àmbit més d'entreteniment, ja que han de vestir el noi i la noia amb la roba que ells vulguin. Opinem que d'aquesta manera, treballant amb tecnologies que ens proporcionen una facilitat educativa, els alumnes vindran a classe més motivats, ja que en certa manera els infants gaudeixen mentre aprenen i presten més atenció, ja que la pissarra digital per ells pot semblar un joc però no deixen en cap moment d'aprendre. 

Adjuntem els projectes realitzats:


dijous, 6 d’octubre de 2016

LES COMPETÈNCIES DEL PROFESSOR DEL SEGLE XI

Aquí us mostrem una infografia (una eina molt útil per exposar esquemes gràfics de manera fàcil) sobre les competències més essencials dels mestres del segle XXI, que gràcies a les noves tecnologies, en tenen un ampli ventall. Nosaltres hem volgut diferenciar les eines que utilitzava un professor del segle passat a un d'actual. Com podeu veure la diferència més dràstica seria l'ús de les tecnologies d'aquest segle amb la disciplina autoritària del segle passat. Actualment, podem gaudir de més llibertat creativa i artística, ja que és valoren diferents arts. Cal destacar que els nens d'avui en dia, tenen una motivació per canviar el món que abans era impensable per la societat on vivien.

Tot i que, tan sols hem pogut escriure unes quantes competències ens ha semblat interessant comparar el mestre del segle XXI amb el mestre del segle XX. Encara que ara hi ha més recursos a les aules, creiem que l'educació podria haver evolucionat molt més i que poc a poc ho anirà fent. Un gran avenç és el tracte del professor amb l'alumne, ja que els professors d'avui en dia són més empàtics i procuren ajudar i satisfer les necessitats de cada alumne. L'accés a internet facilita la búsqueda d'informació i també és una eina destacable. Hem volgut posar aquestes característiques en dos plantillas diferents: la primer és una pissarra , ja que era el suport bàsic dels segles passats i al mestre del segle XXI l'hem posat en una pantalla, ja que és en l'àmbit que treballen diàriament.

dimecres, 5 d’octubre de 2016

L'EDUCACIÓ I L'ERA DIGITAL


L'educació d'avui en dia s'alimenta d'una era digital que conseqüentment ha revolucionat la manera de comunicar-nos i relacionar-nos en comparació amb les darreres èpoques. Per tant, a causa d'aquesta evolució que ha sofert l'educació i també la resta d'àmbits, ens enfrontem a una nova era tecnològica, l'anomenada era digital. Únicament coneixent i distingint adequadament les mesures i les aplicacions tecnològiques, tant per part dels professors com de l'alumnat, serem capaços d'acomodar-nos en aquesta època que ens prepara per ensenyar i aprendre amb les tecnologies que el mercat ens ofereix. Arran d'això, cal afegir que els docents i els estudiants tenen un paper molt important en la manipulació d'aquestes tecnologies i en la seva utilitat.

Per altra banda, no hem de deixar de valorar tant positivament com negativament la importància que ha tingut el professorat al llarg del nostre trajecte escolar, principalment durant la infància, tot i que actualment encara hi ha moltes diferències entre els docents del segle passat i els d'ara, s'està produint un canvi significatiu en el seu procés d'expansió professional. Cada professor té un perfil diferent dins del sistema i arran d'això, un comportament diferent de la resta. Per tant, opinem que totes les crítiques, les felicitacions, els errors, els defectes, els agraïments i els valors que ens ha transmès cada professor al llarg de la nostra vida escolar, ha contribuït a convertir-nos en qui som avui en dia. Cada perfil que desenvolupa el docent, simbolitza una peça més del trencaclosques que representa l'educació i l'enriquiment personal de l'alumnat i d'aquest, que amb el seu pensament crític, innovador i creatiu, ha ajudat a fer que en algun moment del nostre aprenentatge escolar escollíssim aquella opció correcta, aquella situació problemàtica o aquell camí complicat que de mica en mica ens ha ajudat a assolir uns objectius a la vida i ens ha format com a persones. Per acabar, volem fer esment de com el bon professor entregat a la tasca, impregna el seu esperit de bon ciutadà i aprenent de vida, que en un futur no molt llunyà podrem reflectir en allò que ens dediquem, així com ho fa actualment el professor transmissiu del segle XXI.